Η απάτη με τα γυρισμένα χιλιόμετρα οχημάτων!


Γράφει ο Μιχαήλ Ζηδιανάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης


Από τον Σεπτέμβριο του 2019, πολλοί ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων, βρέθηκαν προ εκπλήξεως,  όταν κατά τον καθιερωμένο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους σε ΚΤΕΟ, ενημερώνονται από τους αρμόδιους ελεγκτές ότι τα πραγματικά διανυθέντα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου τους δεν είναι τα αναγραφόμενα αλλά έχει προηγηθεί παρέμβαση στον δείκτη των χιλιομέτρων.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να αναγράφονται μειωμένα χιλιόμετρα από αυτά που στην πραγματικότητα έχει διανύσει το όχημα από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν ένα μεγάλο ποσοστό οχημάτων της χώρας, εντοπίστηκαν με αναντιστοιχίες στα χιλιόμετρα τους και θα έπρεπε να κοπούν από τους τεχνικούς ελέγχους.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πολλοί νέοι ιδιοκτήτες βρέθηκαν να έχουν αγοράσει πρόσφατα ένα αυτοκίνητο ή μηχανή το οποίο έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, «πέφτοντας» έτσι θύματα απάτης από πωλητές κυρίως παλαιότερων οχημάτων, οι οποίοι επενέβαιναν στη χιλιομέτρηση με σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερου κέρδους.

Νέες ρυθμίσεις και νομικές δυνατότητες

Το ζήτημα των γυρισμένων χιλιομέτρων τυγχάνει ιδιαιτέρως σοβαρό, καθώς όχι μόνο δημιουργούνται προβλήματα στους ελέγχους ΚΤΕΟ, αλλά και γιατί ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν γνωρίζει την πραγματική κατάσταση αυτού, τις ανάγκες του και εν τέλει τη ζημία που υπέστη από τη συγκεκριμένη αγορά.

Εξαιτίας, του φαινομένου αυτού, με την από 26/03/2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις  26/09/2019 (υπ’ αριθμ. 70959/767 (ΦΕΚ B’ 3593/26.09.2019), τα ΚΤΕΟ σε όλη την χώρα έχουν υποχρέωση να ελέγξουν αν το αυτοκίνητο παρουσιάζει απόκλιση μεταξύ πραγματικών και αναγραφόμενων χιλιομέτρων.

Δηλαδή, αν ο αριθμός των χιλιομέτρων που αναγράφονταν στο κοντέρ είναι μικρότερος από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων), ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη, με την παράλληλη υποχρέωση να «κόβουν» με την ένδειξη «σοβαρή έλλειψη» όλα τα οχήματα στα οποία παρατηρείται διαφοροποίηση στα αναγραφέντα χιλιόμετρα του χιλιομετρητή τους.

Κατ’ ουσία, οι ιδιοκτήτες οχημάτων υποβάλλονται στην υποχρέωση να αλλάξουν τα αναγραφέντα χιλιόμετρα προς τα πραγματικά, ήτοι να βρουν τρόπο τεχνικά να προσαρμόσουν την ένδειξη των χιλιομέτρων στα πραγματικά, απευθυνόμενοι σε κάποιο εξειδικευμένο τεχνίτη οργάνων, ούτως ώστε να διέλθουν επιτυχώς τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.

Ωστόσο, καθώς εγέρθηκαν πολλές αντιδράσεις από τη έκδοση της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε στις 31/10/2019 την υπ’ αριθμό 743/2019 Υπουργική Απόφαση(ΥΑ 74368/861 ΦΕΚ Β 3975/31.10.2019), δυνάμει της οποίας, καταργήθηκε η υποχρέωση διόρθωσης της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων με ευθύνη των ιδιοκτητών των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης: Δεν μου δίνει διατροφή. Τι πρέπει να κάνω;

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που διαπιστωθεί απάτη μείωσης χιλιομέτρων;

Στην περίπτωση, πλέον που διαπιστωθεί ανακολουθία κατά τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος από ΚΤΕΟ, δηλαδή μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων μεταξύ διαδοχικών ελέγχων σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία που διατηρεί το Υπουργείο Μεταφορών, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι υπηρεσίες ΚΤΕΟ.

Ενημερώνεται για την παραποίηση ο ιδιοκτήτης που έφερε το όχημα προς έλεγχο και αναγράφονται επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) οι ημερομηνίες των προηγούμενων ελέγχων και τα διανυθέντα χιλιόμετρα ανά έλεγχο, από τα οποία προκύπτει ξεκάθαρα πότε έλαβε χώρα η παραποίηση καθώς και ποια είναι τα πραγματικά χιλιόμετρα του οχήματος.

Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση, όπου δηλαδή διαπιστώνεται παραποίηση στην ένδειξη των διανυθέντων χιλιομέτρων, δεν εκκινεί απευθείας η διαδικασία ποινικών κυρώσεων για τον ιδιοκτήτη του, όμως γίνεται αρχειοθέτηση των στοιχειών του οχήματος για μελλοντική χρήση.

apati-gyrismena-xiliometra-oximaton

Οι δυνατότητες που έχει στη διάθεση του ο ιδιοκτήτης του οχήματος, με τα παραποιημένα χιλιόμετρα διακρίνονται σε αστικές και ποινικές, αναλύονται δε ως κάτωθι:


Αστικές αξιώσεις και αποζημίωση για τα γυρισμένα χιλιόμετρα:

Κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ο ιδιοκτήτης οχήματος, στον οποίο έχει διαπιστωθεί ανακολουθία μεταξύ πραγματικών και αναγραφόμενων στο κοντέρ διανυθέντων χιλιομέτρων, έχει στη διάθεσή του πλείστες δυνατότητες για την άσκηση των δικαιωμάτων του κατά του πωλητή.

Ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα, με την επίδοση εξώδικης όχλησης στον πωλητή και προηγούμενο ιδιοκτήτη, δικαστικώς ή εξωδικαστικώς είτε να αιτηθεί την αντικατάσταση του οχήματος με άλλο, είτε να αιτηθεί τη μείωση του τιμήματος που είχε καταβάλλει για την αγορά του οχήματος, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης.

Σημειώνεται ότι, κατά τς διατάξεις του ΑΚ, εφόσον η παράδοση και η μεταβίβαση έγινε νόμιμα, ο πωλητής ευθύνεται μόνο αν το πράγμα έχει κάποιο πραγματικό ελάττωμα ή δεν φέρει τις συμφωνημένες ιδιότητες (πλημμελής εκπλήρωση).

Τα δικαιώματα που γεννώνται για τον αγοραστή, κατ’ άρθρο 540ΑΚ είναι τα κάτωθι:

1. Αίτημα αντικατάστασης του οχήματος

Ο πωλητής οφείλει να αντικαταστήσει το πράγμα σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Επί αντικατάστασης του πράγματος λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε.

Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα. Τέλος, για να γεννηθεί το δικαίωμα αντικατάστασης, πρέπει αυτή να είναι είναι δυνατή και να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες.

2. Αίτημα μείωσης του τιμήματος

Ο αγοραστής, εν προκειμένω, επιδιώκει είτε την επιστροφή μέρους του καταβληθέντος τιμήματος είτε σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκε να θεωρηθεί ένα μέρος του μη οφειλόμενο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί με αγωγή αλλά και να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

3. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση

Για να γεννηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει το πραγματικό ελάττωμα να μην είναι επουσιώδες. Επί υπαναχώρησης λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητας, ο αγοραστής έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα ελεύθερο από κάθε βάρος που του προσέθεσε ο ίδιος καθώς και τα ωφελήματα που αποκόμισε.

Ο πωλητής επιστρέφει το τίμημα με τόκο, τα έξοδα της πώλησης, καθώς και όσα ο αγοραστής δαπάνησε για το πράγμα. Η υπαναχώρηση δεν απαιτείται να γίνει με εξώδικη δήλωση, μπορεί να γίνει και με την αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Σημειώνεται ότι, πέραν των αναφερόμενων δικαιωμάτων, το άρθρο 543 ΑΚ προβλέπει υπό προϋποθέσεις και δικαίωμα αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης υπέρ του αγοραστή, με επιτρεπτή μάλιστα τη σώρευση της αξίωσης αυτής με τα ανωτέρω δικαιώματα, στο μέτρο που η αποζημίωση μπορεί να καλύψει συμπληρωματικά τις ζημίες, που δεν καλύφθηκαν με τις δυνατότητες του άρθρου 540 ΑΚ, ενώ μπορεί να ικανοποιηθεί χρηματικά και για την ηθική βλάβη την οποία υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 932 ΑΚ.

Διαβάστε επίσης: Πόσο κοστίζει το διαζύγιο;

Ποινικές αξιώσεις:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος έχει προσέλθει για τον έλεγχο, εφόσον κατά τη διενέργεια αυτού στο ΚΤΕΟ διαπιστωθεί εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, υποβάλει στο ΚΤΕΟ Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία δηλώνει αν επιθυμεί ή όχι τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η υπεύθυνη αυτή δήλωση διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Στην περίπτωση, όπου ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την επιβολή ποινικών κυρώσεων το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αντίγραφο της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης και ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εκκινήσει η ποινική διαδικασία.

Η παραποίηση των διανυθέντων χιλιομέτρων συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με τις οικείες ποινικές διατάξεις περί απάτης. Αυτό σημαίνει ότι, πέραν της ανωτέρω προβλεπόμενης διαδικασίας, ο ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει μήνυση κατά του προηγούμενου ιδιοκτήτη για το αδίκημα της απάτης.

Σημειώνεται, ειδικά, καθώς έχουν εγερθεί παρεξηγήσεις ότι η δήλωση επιθυμίας ποινικών κυρώσεων δεν αποτελεί και εκκίνηση της ποινικής διαδικασίας, αλλά απλώς ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τις νόμιμες ενέργειες του.

Άλλωστε, όπως προβλέπεται στην οικεία απόφαση “Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, διατηρούν αρχείο των απεσταλμένων εγγράφων από το ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελία, εφόσον ζητηθούν.”    

Για επικοινωνία και  περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο e-nomika.gr ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.