ΑΥΤΟΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Το φαινόμενο της μεταστροφής (conversio) εμφανίζεται τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, που αποτελούν μια περίοδο έντονης πνευματικής αναζήτησης. Ως μεταστροφή ορίζεται η αλλαγή πορείας ενός ατόμου και η προσήλωσή του σε ένα νέο, διαφορετικό ιδεώδες, φιλοσοφικό ή θρησκευτικό.

Αυτά τα φαινόμενα μεταστροφής περιγράφονται σε αντίστοιχες «μεταστροφικές» αφηγήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε περιπτώσεις μεταστροφής στη φιλοσοφία, όπως του Δίωνα Χρυσοστόμου, του Μάρκου Αυρηλίου και του Αίλιου Αριστείδη, είτε περιπτώσεις μεταστροφής στο χριστιανισμό, όπως του αποστόλου Παύλου, των απολογητών Ιουστίνου και Κυπριανού, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αυγουστίνου ή του Μεγάλου Αντωνίου. Το συγκεκριμένο βιβλίο διερευνά τους τρόπους με τους οποίους αποτυπώνεται το φαινόμενο της μεταστροφής σε αυτοβιογραφικά κυρίως κείμενα, ως μια κορυφαία και ανεπανάληπτη προσωπική εμπειρία, ως ένα συγκλονιστικό προσωπικό γεγονός πνευματικής αφύπνισης και αυτοσυνειδητοποίησης. Με τη συγκεκριμένη μελέτη, η συγγραφέας, που είναι αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, επιχειρεί να ανιχνεύσει τη μορφολογική ταυτότητα των αυτομαρτυριών μεταστροφής, να εντοπίσει τα υπάρχοντα λογοτεχνικά μοτίβα και τη λειτουργία τους και τελικά να αναδείξει τη γραμματειακή ταυτότητα της μεταστροφικής γραμματείας.

«Αυτομαρτυρίες μεταστροφής στη γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων» της Άννας Κόλτσιου – Νικήτα, εκδόσεις University Studio Press