Μια έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies) – Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Μια έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies) – Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η έρευνα του CSIS (Center for Strategic and International Studies) δημιούργησε ένα σύνολο δεδομένων 669 κυβερνητικών πολιτικών για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα (OSS) στο οποίο καταγράφει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν εμπλακεί και υποστηρίζουν το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η ερευνητική ομάδα βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για […]

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ