Αποθετήριο ψηφιακών πολιτικών της ΕΕ – Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Αποθετήριο ψηφιακών πολιτικών της ΕΕ – Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα ψηφιακό αποθετήριο το οποίο παρέχει επισκόπηση των σχετικών ψηφιακών πολιτικών ανά τομέα.  Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του αποθετηρίου και να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένας πιο ενημερωμένος κατάλογος των σχετικών ψηφιακών πολιτικών. Μπορείτε να βάλετε τις προτάσεις ή τις παρατηρήσεις σας στην ενότητα […]

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ